19.1.2020

Obnova klubovny na Hanspaulce po požáru

 

15. září 2019 nám shořela klubovna, ve které jsme se přes čtyřicet let scházeli.

Aktuálně máme projekt nové klubovny a sbíráme prostředky pro jeho realizaci.

Projekt nové klubovny

Nová klubovna je navržená tak, aby dál umožnila fungování dvou stále rostoucích skautských oddílů i v dalších desetiletích.

Máme zpracován projekt klubovny (zahrnuje vlastní budovu klubovny v původním rozsahu, venkovní pergolu a rekonstrukci sociálního zařízení). Na vizualizaci návrhu se můžete podívat níže.

Celkové náklady realizace jsou podle předběžné nabídky odhadnuty na 2,22 milionu Kč.

Harmonogram

leden 2020finalizace projektu, podání žádostí dotčeným orgánům stavebního řízení, fundraising
únor 2020poptávky u dodavatelů staveb, fundraising
březen 2020podání žádosti o stavební povolení, fundraising, příprava staveniště (likvidace zbytku staré budovy), nabytí práv k pozemku od MHMP
květen 2020vydání stavebního povolení, začátek výstavby, fundraising
červen – září 2020výstavba a kolaudace

Jak přispět?

K začátku roku 2020 jsme vybrali přes 1 milion korun – všem dárcům velice děkujeme!

Pokud chcete přispět na stavbu nové klubovny, můžete tak učinit dvěma způsoby:

1) přes portál darujme.cz (zabezpečuje Skautská nadace Jaroslava Foglara)

2) bankovním převodem na transparentní účet sbírky: 2301695423/2010
Veřejná sbírka byla oznámena MHMP dne 24.9.2019. Sbírka probíhá na území Prahy, a to po dobu neurčitou. Přijetí oznámení o konání veřejné sbírky bylo osvědčeno MHMP pod č.j. 1942371/2019 sp.zn. S-MHMP1932856/2019.

Aktuality

14. 2. 2020 V pátek jsme vyklidili klubovnu a zbavili se veškerého ohořelého nábytku. Naplnili jsme dva velké kontejnery. Stavba je teď připravena na bourání.

6. 1. 2020 Rozšíření prozatímní klubovny

5. 11. 2019 Podpořila nás Nadace Šestý smysl, děkujeme.

13. 10. 2019 Zaměření stávající klubovny – přípravy projektu v plném proudu. Děkujeme Ing. Lubomíru Šiklovi z Geodézie Krkonoše s.r.o.

9. 10. 2019 Sbírka na koncertě Na Slamníku

9. 10. 2019 Máme prozatímní klubovnu

1. 10. 2019 Sbírka na slavnostní premiéře dokumentárního filmu České televize Jednou skautem, navždy skautem

28. 9. 2019 Vyhlášení veřejné sbírky

16. 9. 2019 došetření požáru – požár vznikl venku u schodu

15. 9. 2019 před 20. hodinou vypukl požár 🙁