Junák - český skaut, středisko Pplk. Vally Praha, z. s.

Kontakt

Celý název: Junák - český skaut, středisko Pplk. Vally Praha, z. s.
IČO: 40762556
Sídlo: Kladenská 532/6, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Počet registrovaných členů: 128 (rok 2019)
WWW: https://valla.skauting.cz
Mail: valla@skaut.cz
ID datové schránky:79nmaba
Vůdce střediska: Mgr. MATĚJ ZEITHAML

NÁŠ TÝM

Vedoucí střediska: Mgr. Matěj Zeithaml (Šulda) – matej@zeithaml.cz

Zástupce vedoucího střediska: Ing. Michal Stočes, Ph.D. (Azurit) – michal@stoces.cz

Hospodář střediska: Ing. Michal Stočes, Ph.D. (Azurit)

Předseda revizní komise: Ing. Miloš Keller (Drak) – milos.drak@centrum.cz

Člen revizní komise: JUDr. Tomáš Boháček (Tom)

Člen revizní komise: Červinka Jan (Magnet)

Zpravodaj střediska pro SkautIS: Ing. Matěj Šikl

Vedoucí 14 oddílu: Milan Suchý (Mylun)

Vedoucí 107 oddílu: Dalibor Bambas

Vedoucí 111 oddílu: František Havlůj (Moskyt)

Vedoucí 121 oddílu: Kryštof Polínek (Kolumbus)

 

 

Podpořili nás

děkujeme